Filozofia

Zobacz wszystkie

Wilhelm Schallmayer (EuN4)

Obrazek: Chiny – uprawy rolne. W. Schallmayer przebywał jakiś czas w tym ciekawym kraju i twierdził, że Chińczycy nie są wcale gorsi od rasy białej. Jednym z czołowych kontynuatorów Haeckela był …

Trudny proces chrystianizacji (Ch1)

Eugenika niemiecka
Internet, informatyzacja

Internet, informatyzacja, społeczeństwo sieciowe

Ernst Haeckel – prekursor eugeniki niemieckiej: Ernst Haeckel

Ernst Haeckel – prekursor eugeniki niemieckiej (EuN2)

Medycyna

Zobacz wszystkie
Transplantacja tkanek i narządów: Operacja

Transplantacja tkanek i narządów

Nową specjalnością chirurgii, począwszy od 2. połowy XX w., staje się (w coraz szerszym zakresie) transplantacja tkanek i narządów. Zapoczątkował ją genewski chirurg Jacques Reverdin, który już w 1917 r. …

Technika w medycynie

Radiologia

Psychiatria

Eugenika

Zobacz wszystkie

Wilhelm Schallmayer (EuN4)

Obrazek: Chiny – uprawy rolne. W. Schallmayer przebywał jakiś czas w tym ciekawym kraju i twierdził, że Chińczycy nie są wcale gorsi od rasy białej. Jednym z czołowych kontynuatorów Haeckela był …

Ernst Haeckel – prekursor eugeniki niemieckiej (EuN2)

Liryka

Zobacz wszystkie
Wciąż młody

Wciąż młody

Ojcze nasz − najstarsza modlitwa: Stworzenie Adama

Ojcze nasz – najstarsza modlitwa

Adam, twój duch nie z tej epoki: złote jabłko w koronie cierniowej

Adam, twój duch nie z tej epoki

Wybacz kochanie: Droga

Wybacz kochanie! To pożegnanie

Filozofia nauki

Zobacz wszystkie
Spór realizmu z antyrealizmem

Spór realizmu z antyrealizmem o status poznawczy teorii naukowych

Innym ważnym sporem metodologicznym (poza sporem indukcjonizmu z hipotetyzmem) jest spór realizmu z antyrealizmem o status poznawczy teorii naukowych. Stawia się pytanie: czy teorie (oraz modele) naukowe opisują – choćby …

Spór indukcjonizmu z hipotetyzmem

Metodologia opisowa czy normatywna

Metodologia nauk

Rodzaje sprawdzania empirycznego

Ontologia

Zobacz wszystkie
Człowiek: istota psychofizyczna: Delfiny

Człowiek: istota psychofizyczna. Stosunek ciała do duszy

Obrazek: Waga względna mózgu delfina zajmuje drugie miejsce, po człowieku Wpis Człowiek: istota psychofizyczna zawiera omówienie ważnego w filozofii problemu psychofizycznego, czyli stosunku materii do ducha, stosunku umysłu do mózgu lub …

Spór determinizmu z finalizmem (teleologią)

Zasada przyczynowości i związek przyczynowy

Determinizm w fizyce i filozofii

Czy możliwe są podróże w czasie?

Filozofia: Sylwia pyta

View All
»Sylwia pyta«: jak można wierzyć w Boga?: Trójca Święta

Jak można wierzyć w Boga? Przecież to bzdura!

Jaka jestem: Znaki zapytania

Jaka jestem? Samouwielbienie. Ocena a opis

Przesada nie jest dobra: Buty na sznurkach

Przesada nie jest dobra

Mieć swoją przestrzeń: podlewanie ogródka

Każdy powinien mieć swoją przestrzeń

Epizody

View All
Czy to jest romans?: Pocałunek

Czy to jest romans? Czy tylko epizod?

Czy to jest romans? Czy tylko epizod? Wtedy myślałam, że to wielkie wydarzenie, jeśli nie romans, to już na pewno flirt, zdarzenie tak wielkie, że on przeżywa je tak samo …

Poznałam chłopaka. Miłości – za dwoje…

Wredny szef. Czy nie ma na to rady?

Matematyka

View All
Polska Szkoła Matematyczna: Lwowscy matematycy

Polska Szkoła Matematyczna

Polska Szkoła Matematyczna, która uzyskała rozgłos światowy, zaczęła się kształtować na uniwersytetach w Krakowie i Lwowie jeszcze przed II wojną światową. Jej zalążek stanowiła grupa matematyków utworzona w roku 1911 …

Dyscypliny matematyki

Matematyka niestandardowa

Podstawy matematyki: David Hilbert, Kurt Gödel

Filozofia przyrody i Kosmologia

Zobacz wszystkie
Astronomia, Kosmologia – odkrycia

Astronomia, Kosmologia – odkrycia naukowe w XX wieku

Obrazek: Droga Mleczna nad Island Point u ujścia rzeki Peel-Harvey w zachodniej Australii Astronomia, Kosmologia – odkrycia naukowe w XX wieku. Te rewelacyjne odkrycia i ustalenia w astronomii i kosmologii stały się możliwe …

Etapy rozwoju i postępu przyrody: Szympans karłowaty (bonobo)

Etapy rozwoju i postępu przyrody

Gwiazdy i planety, galaktyki i gromady galaktyk: Układ Słoneczny
Teorie unifikacyjne: M-teoria

Teorie unifikacji współczesnej fizyki

Stephen Hawking

Stephen Hawking