Ojcze nasz

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się Imię Twoje: Stworzenie Adama

Obrazek: “Stworzenie Adama”, fresk w Kaplicy Sykstyńskiej, namalowany przez Michała Anioła (1511 r.) 

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się Imię Twoje,

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, przyjdź Królestwo Twoje,
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, bądź wola Twoja,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ojcze nasz: Współczesny "Ogród rajski"
Współczesny “Ogród rajski” w Nowej Zelandii

 

 

 

 

 

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, chleba daj nam dzisiaj,
chleba nam dzisiaj daj.
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, odpuść nam nasze winy,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, jak i my odpuszczamy,
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, nie wódź na pokuszenie,
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, nas od złego zbaw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boże nasz, Boże, bądź wola Twoja,
Jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba daj Panie powszedniego,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ojcze nasz, daj nam na każdy dzień.

 

 

 

Boże nasz, odpuść nam nasze winy,
My winowajcom też odpuszczamy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ojcze nasz, s. 6

W okresie próby bądź miłosierny,
I od złego zbaw.

 

 

 

 

Na pokuszenie nie wódź nas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Święć się Imię Twoje, Ojcze nasz!
Przyjdź Królestwo Twoje!
Jak i w niebie, tak na ziemi też,
wola Twoja bądź!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opieka Boska

 

 

 

 

 

 

 

 

Ojcze nasz, Ojcze, któryś jest w niebie,
Ojcze nasz, Ojcze, wielbimy Ciebie.

 

 

 

 

 

 

Ojcze nasz: Ogród rajski
Stworzenie człowieka na obraz i podobieństwo Boga

 

 

Ojcze nasz: Kain zabija Abla
Kain zabija Abla

 

 

 

 

 

Ojcze nasz, Ojcze, odpuść nam winy,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ojcze nasz, Ojcze, od złego zbaw!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbawienie

 

Achatoja, 01.10.2017

***************************************************************************************************************

Modlitwa Ojcze nasz, to najstarsza modlitwa, jak podają Ewangelie Mateusza i Łukasza, zaprezentowana przez Jezusa swoim uczniom. Na pytanie uczniów: jak mamy się modlić, Jezus odpowiedział:

“Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
Święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje,
Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego;
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała
na wieki wieków. Amen”.

I dodał:

“Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski.
A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych.” [Jan 17, 6; Mat. 7, 21; Łuk. 22, 42; Mat. 14, 15; 18, 21–35; I Kron. 29, 11–13; Jan 17, 11, 15; Mar. 11, 25, 26]

Modlitwa ta otrzymała nieco różne tłumaczenia, w zależności od tego z jakiego i na jaki język była tłumaczona; wybrałam, zdaje się, tłumaczenie najbardziej powszechne. Zamieściłam dłuższą pełną wersję, która ma zwolenników w niektórych wyznaniach. Znana jest też (prawdopodobnie) współczesna propozycja, aby wers: “I nie wódź nas na pokuszenie” zmienić na: “I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie”, gdyż pierwsza wersja jakoby sugeruje, że to sam Bóg wodzi nas na pokuszenie. 

Iva Kalina, 01.10.2017

Ilustracje

Zob. też:
Adam, twój duch nie z tej epoki
Dwa światy: czy pamiętasz swoje marzenia sprzed lat?

About Achatoja

Kilka słów o autorze.

View all posts by Achatoja →

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *