Płaszczyzny ujmowania nauki

Płaszczyzny ujmowania nauki: Wnętrze szkoły wyższej

Nauka nie jest jedynie wiedzą naukową. Dlatego pełne zrozumienie czym jest nauka, wymaga uwzględnienia aż siedmiu jej aspektów, w których może być ujmowana1)Jan Such, Małgorzata Szcześniak, Filozofia nauki, Wyd. Naukowe UAM (wyd. V), Poznań 2006, s. 9–10..

Nauka to:

  • Pewien gatunek wiedzy, to znaczy „wiedza naukowa”, różniąca się od wiedzy potocznej i innych gatunków wiedzy ludzkiej.

Płaszczyzny ujmowania nauki: Mikołaj Kopernik
 Mikołaj Kopernik (pomnik w Toruniu)
  • Pewien rodzaj działalności: „działalność naukowo-badawcza”. Działalność ta nazywana jest często „praktyką naukową”, której rezultatem jest właśnie wiedza naukowa.
  • Określony sposób badania rzeczywistości, czyli „metoda naukowo-badawcza”.
  • Zespół uczonych i naukowców, którzy zawodowo poznają świat, inaczej mówiąc, „społeczność naukowa”.
  • Zespół instytucji naukowych, to znaczy, „instytucja naukowa”, złożona z akademii nauk, szkół wyższych oraz rozmaitych instytutów naukowo-badawczych wdrażających osiągnięcia naukowe do różnych dziedzin życia społecznego.
  • „Świadomość naukowa” istniejąca obok takich form świadomości społecznej, jak świadomość polityczna, prawna, religijna, filozoficzna, etyczna czy estetyczna.
  • Składnik siły wytwórczej nowoczesnego społeczeństwa, „naukowa siła wytwórcza”. Poczynając od połowy XIX w. nauka zaczyna bezpośrednio uczestniczyć w wytwarzaniu najnowocześniejszych urządzeń technicznych, takich jak samoloty, rakiety, lasery, elektrownie atomowe, maszyny liczące, urządzenia telekomunikacyjne itp., stając się tym samym, siłą wytwórczą społeczeństwa.

Płaszczyzny ujmowania nauki: Pismo

Powyższe aspekty nauki są przedmiotem badania przede wszystkim filozofii nauki. Filozofia nauki zwana jest też teorią nauki (niekiedy metodologią nauk) lub nauką o nauce2)Stanisław Ossowski, O nauce, PWN, Warszawa 1967, s. 91–102., czyli metanauką. “Naukami pokrewnymi lub pomocniczymi w stosunku do filozofii nauki są m.in. historia nauki, socjologia nauki, psychologia nauki, logika i oczywiście filozofia”3)Michał Heller, Filozofia nauki, Wyd. Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Kraków 1992, s. 12..

Literatura

  • Heller M., Filozofia nauki, Wyd. Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Kraków 1992.
  • Ossowski S., O nauce, PWN, Warszawa 1967.
  • Such J., M. SzcześniakFilozofia nauki, Wyd. Naukowe UAM (wyd. V), Poznań 2006.

Iva Kalina, 7.08.2017 (24.06.2016)

Przypisy   [ + ]

1. Jan Such, Małgorzata Szcześniak, Filozofia nauki, Wyd. Naukowe UAM (wyd. V), Poznań 2006, s. 9–10.
2. Stanisław Ossowski, O nauce, PWN, Warszawa 1967, s. 91–102.
3. Michał Heller, Filozofia nauki, Wyd. Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Kraków 1992, s. 12.

About Achatoja

Kilka słów o autorze.

View all posts by Achatoja →

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *