Rodzaje materii (On11)

Rodzaje materii: Przykład materii nieożywionej

Ontologia – Materia i duch, temat: Rodzaje materii

Wyróżnia się zazwyczaj trzy rodzaje materii, które stanowią zarazem trzy stadia rozwoju materii:

 • materię nieożywioną (fizyczną)
 • materię ożywioną (biologiczną)
 • materię myślącą (społeczną).

W skład materii ożywionej badanej przez biologię wchodzą zwierzęta, rośliny oraz mikroorganizmy. Materia ożywiona powstała w drodze złożonych reakcji chemicznych i jak dotąd znana jest tylko na Ziemi. Poszukiwania życia poza Ziemią (np. na Marsie i innych planetach) trwają. 

Z kolei materia myśląca jest – według materialistów – najwyższym wynikiem rozwoju materii. Chodzi tu o człowieka i społeczeństwo ludzkie. Także poszukiwanie pozaziemskich cywilizacji nie przyniosło dotąd rezultatów.

Warto zaznaczyć, że według religii zdolność do myślenia przysługuje wyłącznie duchom, dlatego materia myśląca nie istnieje, istnieje wyłącznie myślący duch.

W materii nieożywionej (fizycznej) wyróżnia się dwie odmiany:

 • materię korpuskularną, mającą na ogół strukturę atomową – z niej zbudowane są ciała fizyczne oraz
 • materię polową, która nie składa się z atomów i jest „odpowiedzialna” za oddziaływania między ciałami. 

  Rodzaje materii: Przykład materii nieożywionej
                      Przykład materii nieożywionej

W materii polowej wyróżnia się z kolei:

 • pole grawitacyjne
 • pole elektromagnetyczne
 • pola sił jądrowych

Pole grawitacyjne jest odpowiedzialne za przyciąganie się wszystkich obiektów fizycznych zgodnie z prawem powszechnej grawitacji sformułowanym przez Izaaka Newtona, a następnie uściślonym przez Alberta Einsteina w ogólnej teorii względności (OTW).

Pole elektromagnetyczne (opisywane przez elektrodynamikę klasyczną i kwantową) składa się z fal elektrycznych oraz magnetycznych, ściśle sprzężonych z sobą.

Pola sił jądrowych to dwa rodzaje oddziaływań krótkozasięgowych zachodzących w atomach, zwanych jedno – silnym oddziaływaniem jądrowym, a drugie –  słabym oddziaływaniem jądrowym. Silne oddziaływanie jądrowe odpowiedzialne jest za zwartość jądra atomowego złożonego zazwyczaj z protonów i neutronów, natomiast słabe oddziaływanie jądrowe to siły odpychające, powodujące rozpad atomów.

Z punktu widzenia fizyki, między dwoma rodzajami materii, czyli materią korpuskularną i polową, zachodzą dwie zasadnicze różnice:

materia korpuskularna porusza się zawsze

Rodzaje materii: Przykład materii ożywionej
                      Przykład materii ożywionej
 • z prędkością mniejszą od prędkości światła w próżni (v < c) oraz
 • posiada masę spoczynkową (mo  0),

natomiast

materia polowa porusza się zawsze (w próżni)

 • z prędkością światła (v = c) i
 • nie posiada masy spoczynkowej (mo = 0).

Warto odnotować, że także materia polowa, zwłaszcza w ośrodkach gęstszych od powietrza, porusza się wolniej. Na przykład światło w wodzie lub w szkle porusza się z prędkością wynoszącą 2/3 prędkości c, czyli około 200 000 km/sek. Natomiast materia korpuskularna, z powodu na posiadanie masy spoczynkowej nie może (według szczególnej teorii względności STW) poruszać się z prędkością c.

Oba rodzaje materii fizycznej podpadają pod podaną definicję materii, gdyż oba posiadają wszystkie sześć atrybutów.

Wynika stąd, że takie wyrażenia, często spotykane w pracach popularno-naukowych, jak: „materia i pole”, „materia i światło”, „materia i energia”, „materia i promieniowanie” itp. są nieadekwatne, gdyż pole, światło, promieniowanie itd. są po prostu pewnymi rodzajami materii (przeważnie należą do materii polowej). 

Rodzaje materii: Materia myśląca lub myślący duch
                                 Materia myśląca lub myślący duch

Przypomnę, że sześć atrybutów materii, to dwa gnoseologiczne:

 • obiektywność
 • poznawalność zmysłowa

oraz cztery ontologiczne:

 • ruch
 • czas
 • przestrzeń
 • zdeterminowanie.

Iva Kalina, 01.11.2017

Zob. poprzedni Wpis – Materia i duch: współczesne definicje (On10)

About Achatoja

Kilka słów o autorze.

View all posts by Achatoja →

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *