Teoria Wielkiego Wybuchu (Big Bang)

Wielki Wybuch: Teoria Wielkiego Wybuchu

Obraz: Wielki Wybuch przedstawiony graficznie

Wielki Wybuch nastąpił w momencie, kiedy materia znajdująca się w nadzwyczaj gorącym i supergęstym stanie (zwanym osobliwością kosmologiczną) zaczęła się nagle rozszerzać w ogromnym tempie przypominającym wybuch, przechodząc kolejne fazy, zwane erami kosmologicznymi. Powodowało to spadek gęstości oraz temperatury, który toczy się do czasów obecnych i będzie trwał tak długo, jak długo będzie zachodził proces rozszerzania się Wszechświata.

Wielki Wybuch

Omówione zostaną trzy tematy z tego zakresu:

  1. Teoria Wielkiego Wybuchu
  2. Teoria Inflacji
  3. oraz Teoria Wielkiego Wybuchu a problem wieczności świata

Wielki wybuch: 1

1. Teoria Wielkiego Wybuchu (Big Bang)

Wielki wybuch: 2

 

Z ogólnej teorii względności wynika, że Wszechświat, jako całość, nie może być statyczny, gdyż podlega wielkoskalowym przemianom.

 

 

 

 

 

 

Wielki wybuch: 3

 

Fakt, że galaktyki oddalają się od siebie z prędkością proporcjonalną do ich wzajemnej odległości, wyraża prawo sformułowane przez Hubble’a.

 

 

 

 

 

 

Wielki wybuch: 4

 

Wielki wybuch: 5

 

Wielki wybuch: 6

 

W miarę uzyskiwania coraz dokładniejszych danych dotyczących prędkości “ucieczki galaktyk”, czas jaki upłynął od Wielkiego Wybuchu do chwili obecnej, ustalano z coraz to większą dokładnością.

 

 

 

 

Wielki wybuch: 7

 

 

 

Fizyka teoretyczna i fizyka doświadczalna ściśle współpracują ze sobą, co stanowi jedną z przyczyn szybkiego rozwoju fizyki, astronomii oraz kosmologii.

 

 

 

 

Wielki Wybuch: 8

 

Wielki wybuch: 9

 

 

W ten sposób kosmologia relatywistyczna oparta na ogólnej teorii względności przekształciła się w kosmologię, którą można nazwać kosmologią kwantowo-relatywstyczną.

 

 

 

2. Teoria inflacji

Wielki wybuch: 10

 

 

 

Uznano zatem, że teoria Wielkiego Wybuchu wymaga uzupełnienia lub modyfikacji. Takim uzupełnieniem stała się teoria inflacji.

 

 

 

 

Wielki wybuch: 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielki wybuch: 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielki wybuch: 13

 

Wielki wybuch: 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielki wybuch: 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Teoria Wielkiego Wybuchu a problem wieczności świata

Wielki wybuch: 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielki wybuch: 17

 

Oznacza to, że teoria Wielkiego Wybuchu nie rozwiązała problemu wieczności świata, problemu od tysiącleci interesującego filozofów i uczonych – a nawet wszystkich ludzi. Chodzi o to, czy Wszechświat jest wieczny, czyli istniał zawsze, czy też powstał w pewnym momencie, na przykład w momencie Wielkiego Wybuchu.

 

 

Wielki wybuch: 18

 

Nie było zatem wspomnianej różnicy ciśnienia oraz różnicy temperatury, które mogłyby być przyczyną tego wydarzenia, jakim był Wielki Wybuch.

 

 

 

 

 

 

Wielki wybuch: 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielki wybuch: 20

 

Uczeni spodziewają się, że oba powyższe nierozwiązane problemy zostaną rozstrzygnięte, gdy powstanie teoria kwantowej grawitacji, będąca połączeniem OTW z MQ. To doprowadziłoby do ujmowania całej fizyki z punktu widzenia jednej fundamentalnej teorii.

 

 

 

Wielki wybuch: 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielki Wybuch: Multiwszechświat przedstawiony graficznie
                    Multiwszechświat przedstawiony graficznie

 

Wielki wybuch: 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iva Kalina, 27.11.17

Zob. Ewolucja Wszechświata

About Achatoja

Kilka słów o autorze.

View all posts by Achatoja →