Blog: 9 lipca

9 lipca jest datą. Jakże ważną datą w życiu dwojga ludzi. On i Ona. Wszyscy znają różnice między Nim a Nią, ale to są łatwo dostrzegalne różnice. Jednak bywają też odmienności bardziej ukryte lub te, o które sprzeczają się badacze rodzaju ludzkiego. Czy usposobienie, charakter, zachowanie kobiety i mężczyzny zasadniczo są odmienne, czy też nie? Ponadto, czy mózg ma płeć? Czy mózg kobiety można scharakteryzować jako inny, niż mózg mężczyzny? I ewentualnie na czym ta inność polega? Największa zgodność panuje w kwestii siły i wydolności fizycznej obu płci. Ale i tu te parametry mogą być zamazane, jeśli porówna się dużą kobietę i drobnego mężczyznę. A co do uczuć, wrażliwości, moralności toczą się burzliwe dyskusje zarówno w zaciszu domowym, jak i na otwartych forach. Podobnie jest (być może) z przeżywaniem, postrzeganiem i ogólnie, widzeniem świata oraz ludzi. Ciekawe... Zastanawiałam się, czy pisać tę historię, jako narrator, który opowiada o losie dwojga ludzi (np. Maks nie był szczery; Iwa się zawstydziła), czy też pisać w pierwszej osobie (np. nie byłem szczery...; zawstydziłam się...). Zdecydowałam się na tę drugą wersję, ponieważ wydaje mi się, że jest ona bliższa czytelnikowi i bardziej bezpośrednia.